Adet Kanı | Dream Meanings

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Adet Kani


Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada, bulunduğu yerin cumhurbaşkanını görmek murada ermek ile yorumlanır. Mesut ve bahtiyar olmaya, arzularınızın gerçekleşeceğine işarettir.... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyalar Kitabı

Umduğunuzdan da fazla mutlu olacaksınız demektir. ... Rüyalar Kitabı

İslami Rüya Tabirleri

Bakınız; Devlet Başkanı, Sultan.Umduğunuzdan da fazla mutlu olacaksınız demektir.

İnsanın yaşamda yükseleceği ve iyi duruma geleceği anlamına gelir.Bir kimse rüyada Cumhurbaskanini dargin görse, rüyayi görenin namaz ve ibadetinde yaptigi bid'ata veya gördügü darginlik kadar dininin bozukluguna işarettir.

Eğer Cumhurbaskani güler yüzlü ve sevinçli olarak görse, ondan emin olduğu miktarda din ve dünyaca erisecegi hayir ve yükseklige, ucuzluk ve bolluga ve hallnin düzgün olduğuna işarettir.

Bir kadınin rüyada, normal olarak kendisinin olamayacagi bir mevkide bulundugunu görmesi ölümüne işarettir.

Nitekim erkegin gördügü rüya da böyledir.

Rüyada, Cumhurbaskani gören kimse halkin nazarinda büyütülür ve muradina kavusur.

Cumhurbaskaninin kendisiyle konustugunu gören kimse, seref ve yükseklige nail olur.

Bazen de, eğer o kimse layiksa uyanikken Cumhurbaskani ile konusur, ya da o kimse söhret ve nimete nail olur.

Eğer hapis ise, hapislikten kurtulur, fakir ise zenginlesir, tüccar ise kazanci çok olur, düsmanlik halinde ise bundan kurtulur.

Cumhurbaskani île yemek yedigim gören kimse sereflenir ve yedigi yemek miktan kurtulus ve zafere erer.

Cumhurbaskani, kendisine dünya esyalanndan bir sey verdigim görse, o verdigi esyanin kiymetince serefe nail olur.

Cumhurbaskaninin hasta olarak görülmesi, dinindeki hastaliğına, halkina zulmetmesine ve o sene içerisinde vücudunun sihhatli olmasina işarettir.

Bir kimse Cumhurbaskani ile kucaklastiğini veya onunla tokalastiğini ve aralarinda iyilige dair bir söz söylendiğini görse, o kimsenin Cumhurbaskani veya servet sahibi birisinin yaninda halinin iyi olmasina işarettir.

Cumhurbaskani ile yemek yediğini gören kimseye, yemek miktari, sultan tarafindan bir üzüntü ve keder erisir.... İslami Rüya Tabirleri

İslami Rüya Tabirleri

Çoktan beri olmasini istediğiniz bir isinizi gönlünüze göre sonuçlandiracağiniza yorumlanır.... İslami Rüya Tabirleri

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada devlet başkanı görmek insanlar arasında itibarın artmasına, derecesinin yükselmesine, yüksek mevkiye gelmesine işaret eder.... Büyük Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Devlet başkanını ikram ve ihsanda bulunurken ya da sevinçli görmek hayra, onu üzgün ve gazaplı yahut periyşan bir vaziyette görmek kendisi ve ülkesi için şerre; Devlet başkanı görmek bazen bekar için evlermeye, evli kimse için hayra ve dünyalığını düzellmesine; Kendini devlet başkanına yakın görmek bir zulme ortak ve yandaş olmaya, azap ve uhrevi sıkıntılara delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Sultan.) ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada hükümet erkanindan birisini görmek, söhrete, yüksek bir mevkiye ulaşmaya, refah ve saadete kavusmaya tabir edilir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüyada bakanlardan birini görmek, isim ve şöhret sahibi olmaya ve mevkice yükselmeye delâlet eder.

Rüyada kendisini bakan olmuş görmek, kolay kazanca, geniş rızka ve menfaata delâlet eder.... Rüya Tabirleri Sözlüğü

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada Cenâb-ı Hakka ibadet ettiğini görmek, dünya ve âhiret hayırlarının husulüne delâlet eder.

Rüyada Allahü Teâlâ’yı tesbih ettiğini ve onun mübarek ismini andığını görmek, hüzünden feraha, gam ve kederden kurtuluşa ve günahlardan arınmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: İbadet rüyası beş vech ile tâbir blunur: a) Allahü Teâlâ’ya yakınlık, b) Yolun en güzeline giriş, c) Müjde, d) Düşmana karşı zafer, e) Kurtuluş ve selâmet.

Bir kimsenin rüyada namazı bitirip Allahü Teâlâ hazretlerine istiğfar ederek yüzünü kıbleye döndüğünü görmesi, dualarının kabul edileceğine ve mânavî makamının yüksekliğine delâlet eder.

Rüyada “Sübhanallah, sübhanallah” diyerek Rabbini zikrettiğini görmek, hiç ümit etmediği cihetten hüznün ve kederin gitmesine işarettir.

Rüyada Allah azze ve celle hazretlerine hamd ettiğini görmek, dinde hidayet ve nura nailiyete alâmettir. Yine Yüce Allah’a şükür ettiğini müşahede etmek, kuvvete, çok nimete ve ehilse bir şehre vali olmaya delâlet eder.... İslami Rüya Tabirleri

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada ibadet etmek hayırlara vesile olmaya, dünya ve ahret saadetine, hidayete ermeye, günahlardan sıyrılmaya, tövbe etmeye işaret eder.

Rüyada Allah’tan başkasına ibadet ettiğini görmek, işlerinin bozulacağına, Allah tarafından cezalandırılacağına, maddi manevi kayıplara işaret eder.

Rüyada ibadet etmek amacıyla ibadethaneye girdiğini gören, günahlarından tövbe eder.... Büyük Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bu rüyalar daima iyiye yorulur.

Rüyada ibadet ettiğini gören kişi sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulur.

Rüyada ibadet ederken görmek, ailenin mutlu yaşamı olacağına işarettir.

Eski durumundan daha iyi durumu gelir. ... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Tabirleri Sözlüğü

İbn-i Sirin: Allah’a ibadet ettiğinizi görmek; hayra…

Allah’tan başkasına secde ettiğinizi görmek; bunun aksine…

Mescit veya sinagogda ibadet ettiğinizi görmek; çok hayır işler yapacağınıza…

Hoş olmayan bir yerde ibadet ettiğinizi görmek; bunun aksine işarettir.

... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüya Yorumlama Sanatı

Şartlarına uygun olarak dini vecibelerinden birini yahut birkaçını yaptığını görmek dünya ve ahiret hayırlarının meydana gelmesine, istikamet doğruluğuna ve iç huzuruna, Uygunsuz ortamda yahut noksan bir şekilde ibadet etiğini görmek noksanlığa ve kusurllu durumlara, Dinen caiz olmayan bir şekilde ibadet ettiğini görmek sapıklık ve hüsrana, İslamın emrettiği ve hoş gördüğü her çeşit farz, vacip ve nafile ibadetler müjdeye, kurtuluşa, Allah Tealadan gelecek yardım ve ihsana delalet eder.İbadet rüyaları daima çok iyiye yorulur. Kişi dertlerinden, sıkıntılarından kurtulur.

Rüyada ibadet sekillerinden herhangi birini ve-ya kendisinin de gördügü sekilde ibadet ettiğini görmek, dünya ve ahiret isinde arzularinin yerine geleceğine, ser'en caiz olmayan bir sekilde ibadet ettiğini görmek, iki dünyada hayirdan mahrum kalacağına, ibadetini caiz olmayan bir yerde yaptiğini görmek, fe-sada, bir yere kapanip gizlice ibadet ettiğini görmek, gamdan ve kederden kurtulacağına işarettir.Cafer-i Sadik(r.a) ibadeti bes sekilde yorumlamaktadir: Allah'a (C.C) yaklasmak, tarikata giris, müjde, düsmana zafer, kurtu-lus. Görülen rüyanin sekline göre bu bes madde, rüya üzerinde kendi manalarina göre tabir olunur.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre: Allahu Teala Hazretleri'ne tövbe ettiğini rüyasında gören, mala,rizka ve evlada nail olur.

Cenabi Hak-ka hamd ve sükür ettiğini rüyada gören kisi, ziyade nimete ve bol rizka kavusur.

Bir baska rivayete görede: Rüyada ister farz isterse sünnet olsun Allah (c.c.) için ibadet etmek, dogru yolu bulacağına, dünya ve ahiret saadetine ereceğine isaret eder.

Allah (c.c.) 'in disinda bir seye ibadet yaptiğini görmek ise islerin ters gideceğine ve Allah (c.c.) 'in gazabina ugrayacağına ve maddi ve manevi zararlara gireceğine isaret eder.

Bazi tabirciler ibadet, Allah'a sevgi, dogru yola yönelis, rizik ve mülk, müjde ve kurtulus veya düsmana galibiyettir, demislerdir.Bu rüyalar daima iyiye yorulur.

İbadet ettiğini gören kimse dertlerinden, sıkıntılarından sıyrılır.

Eskisinden çok daha iyi konuma gelirler.Bu rüyalar daima iyiye yorulur.

İbadet ettiğini gören kimse dertlerinden, sıkıntılarından sıyrılır.

Eskisinden çok daha iyi konuma gelirler.... Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada ibadethaneye girdiğini görmek manevi kirlerden temizlenmeye, huzura ermeye, ibadethaneden çıktığını görmek endişeye, ibadethane yaptırdığını görmek işlerinizi kolaylıkla yoluna koyacağınıza, beklemediğiniz yerlerden gelecek yardıma, rızkın artmasına işaret eder.... Rüyalar ve Yorumları

Rüyaların Anlamı

Rüyada ibadet edilen cami, mescit, kilise, havra gibi bir yeri görmek, gönül ferahliğına delalet eder .Ayni za-manda, günahlardan arinmak için yaptiğiniz dualarin da kabul edileceğine işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada ibadet maksadiyle bir ibadethaneye girdiğini görmek manevi kirlerden temizleneceğine isaret eder.

Rüyada bir ibadethane yaptirdiğini görmek, yardım görmeye ve rizkin bollasmasina işarettir.... Rüyaların Anlamı

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada kelime-i şehadet getirdiğini ve Cenab-ı Hakk’ı zikrettiğini görmek, sevinç ve sürura, selâmete, hidayete, geniş ve helal rızka, üzüntü ve kederden kutulmaya delâlet eder.... İslami Rüya Tabirleri

Büyük Rüya Tabirleri

Rüyada kelime-i şahadet getirmek kafirler için hidayete, rızkın genişlemesine, üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmaya, bolluğa, refah ermeye, korkulardan emin olmaya işaret eder.... Büyük Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada kelime-i sahadet getirerek, La ilahe illallah dediğinizi görmek, imaninizin çok kuvvetli olduğuna. bunu her zaman tekrarlayarak daima iman tazelemeniz gerektiğine, ibadete devam etmenize ve ibadetle mesgul olan insanlarla daima birlikte olmaniz gerektiğine işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada kelimei sehadet getirmek, imaninin kuvvetli olduğuna işarettir.

Ayni zamanda unutmayarak daima ölümü hatirlamaniz gerektiğine de ihtar eden bir uyaridir.... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Tabirleri Sözlüğü

İbn-i Sirin: Rüyada kelime-i şahadet getirdiğinizi görmek; dindar biriyseniz şehit olarak veya kelime-i şehadet getirerek dünyadan göçeceğinize, günahkar biriyseniz tövbe edeceğinize, aynı rüyayı bir müşrik görmüşse Müslüman olacağına işarettir.

... Rüya Tabirleri Sözlüğü

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada görülen saadet, islerin degismesine durumun bozulmasına işarettir. ... İslami Rüya Tabirleri