Sığır Sürüsü | Dream Meanings

Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Sigir Surusu


Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada görülen koyun ve sigir bacağinin ince yeri, yetim malina delalet eder.

Bundan dolayi rüyada koyun ve sigir bacağinin ince yerini emdiğini gören kimse, yetim mali yer.

Bazi tabirciler rüyada koyun ve sigir bacagi yediğini gören kimse, halkin ileri gelenlerinden mal yer. Çünkü koyun insandan sonra hayvanlarin, en iyisidir.... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada sığır görmek, seneler ile tâbir olunur.

Rüyada, siyah ve sarı sığır görmek, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senelere delâlet eder. Kişinin rüyada sığır görmesi, yüksekliğe, mala, şerefe ve etinden yenilen miktarca ucuzluk ve bolluğa işarettir.

Rüyada yağlı ve semiz bir sığır görmek, takva sahibi bir hanıma delâlet eder.

Rüyada sığırın sırtına bindiğini görmek, zenginlik ve servete, endişe ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.

Bekar bir adamın rüyada bir sığırı iple tuttuğunu görmesi, güzel ahlaklı, iffetli ve dindar bir hanımla evlenmeye alamettir.

Rüyada görülen semiz ve tavlı sığırlar ucuzluk ve bolluk olan senelere, zayıf ve zebun sığırlar da, kıtlık ve yokluk olacak senelere delâlet eder.

Rüyada sığır eti yediğini görmek, senedeki kazanılacak helal mala işarettir.

Bekar bir adamın rüyada kendisine inek sütü verildiğini görmesi, güzel huylu, saliha ve şerefli bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada evine sığır girdiğini ve kendisini boynuz-ladığını görmesi, zarar ve ziyana uğramaya, ehli ve akrabalarından emniyetsizlik içinde bulunmaya delâlet eder.

Rüyada siyah bir sığıra bindiğini ve sığırı evine sokup bağladığını görmek, sevinç, hayır ve ihsana delâlet eder. Ve rüya sahibinden endişe, sıkıntı, hüzün ve vahşet dağılır.

Denilmiştir ki: Rüyada sığır görmek herkes için iyidir.

Rüyada kendisine erkek veya dişi buzağı verildiğini görmek, dünyaya gelecek bir çocuğa delâlet eder.

Rüyada üzerine bir sığırın sıçradığını görmek, şiddet, korku ve musibete delâlet eder.Üzerine bir öküzün düştüğünü görmek, o sene içinde vefat etmeye alâmettir.

Rüyada yüklü bir inek görmek, bolluk ve ucuzlukla geçecek bir seneye delâlet eder.

İneği sağıp sütünü içtiğini görmek, fakir için zenginliğe, izzet ve şerefe delâlet eder. Zengin için de malının ve şerefinin artmasına işarettir. Yine rüyada sığır eti yediğini veya sütünü içtiğini görmek, mal ve devlete, dince ziyadeliğe delâlet eder. Hasta ise şifa bulur.

Rüyada etini yemek için yabani sığırı boğazladığını görmek, güzel bir kadın tarafından gelecek mala işarettir.

Bir kimsenin rüyada sığırın iç yağını yediğini görmesi, ucuzluk, bolluk ve nimete nail olmaya delâlet eder.... Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyalar ve Yorumları

Rüyada siyah ve sarı sığır görmek bolluk ve ucuzlukla geçecek seneye, semiz sığır takva sahibi kadına ve işlenmiş bir araziye delalettir. Sığırın yüklü olduğunu görmek rüya sahibi kadınsa hamile kalacağına delalet eder. Öküz ve sığır boynuzu büyük ise mal elde etmeye işarettir.

Rüyada görülen sığır boynuzlu ise kocasını men eden ve ona buğz eden bir kadına işaret eder.

Eğer sığırdan süt sağılıyorsa, menfaatli, hayırlı bir kadına yorumlanır. Sığırın karın ve işkembesi o seni içerisinde kıymeti olmayan mal, rızık ve bolluğa tabir edilir.

Bir inek satın aldığını gören kimse, şerefli bir kimseden sanat öğrenir.

Eğer bekar ise mübarek bir kadınla evlenir.

Bir kimse kendisine inek sütü verildiğini görse, güzel huylu, saliha ve şerefli bir kadınla evlenir. Yahut ona saltanat ve velayet nasip olur.

Bazı yorumcular, bir inek satın aldığım gören kimse, yeni kurulmuş bir müesseseye memur olur, dediler. Öküz ve sığır boynuzunu gören kimse büyük mala sahip olur ve hali düzelir.

İnsanlar arasında güzel isimle yad ediıit. Tamamen yüzülmüş sığır akrabadaki musibete, yansı yüzülmüş sığır kız kardeş veya kızdaki musibete, dörtte biri yüzülmüş sığır hanımdaki musibete, dörtte birden daha az yüzülmüş ise diğer akrabalardaki musibete işaret eder. Sığırların, şehir ve kasabaya birbirinin arkası sıra girdiğini, sayılarının da belli olduğunu görmek, gelecek senelere tabir edilir. Sığırların renkleri sarı ise insanlar üzerine gelecek bir hastalıktır.

Eğer renkleri muhtelif, boynuzlan çirkinse, insanlar onlardan ürker ve onların ağız ile burunlarından ateş çıkarsa orduya, yahut evlerinin önü kadar gelmiş düşmana delalet eder.

Bir kimseye rüyada erkek veya dişi bir buzağı verilse bit çocuğu dünyaya gelir.

Bir kimse sığırı iple tuttuğunu görse, güzel ahlaklı ve dindar bir kadınla evlenir. Sığır eti yeyip sütünü içtiğini gören kimse, ucuzluk, bolluk ve nimete nail olur. Sığır yağı yediğini görenin malında fazlalık olur. Kendisinden sığır derileri alındığını gören kimse sultana bir mal ödemekle yükümlü olur. Kendisinin bir takım sığır derilerine sahip olduğunu görse, devlete vergi vermekle yükümlü olur.... Rüyalar ve Yorumları

Rüyaların Anlamı

Rüyada sığır görmek. Çok güzel bir hayat yaşayacağınıza, verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız demektir. Sığır eti yemek, helal yollardan, çok para kazanacağınıza yorumlanır. ... Rüyaların Anlamı

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bulunduğu durumdan terakki etmeye, mala, şerefe; Semiz ve besili sığır takva sahibi kadına, ucuzluk ve bolluğa; sıska ve zayıf sığır kıtlık ve sıkıntıya; Semiz sığır eti aldığını görmek zengin bir kadınla evlenmeye yahut eşinden dünyalık elde etmeye, Yükklü inek görmek eşinin hamile kalmasına yahut bolluk ve ucuzluğun hüküm sürdüğü bir seneye, İneğin sütünü sağmak ve bunu içmek zenginliğe, malın ziyadeleşmesine, izzet ve şerefe, İneği sadece sağmak mal biriktirip bundan sarfetmemeye, İneğin kendine doğru gelmesi mübarek seneye, ondan uzaklaşması iyi olmayacak bir seneye, Öküz veya ineğin tırmalaması hastalığa, onlardan birinin üzerine sıçraması şiddet ve üzüntüye, ısırıp boynuzları ile vurması ev halkından görülecek hiyanet ve eziyete, Sığır ve öküz boynuzu görmek çok mala nail olmaya, durumunun düzelmesine ve güzel isimle anılmaya, Sığır ya da öküzü bir ağaçta görmek yahut bunların ısırması çok günah işlediğine, Sığırın eve girip kendisini boynuzladığını görmek zarar ve ziyana uğramaya, ehli ve akrabası arasında güven içinde olmamaya, Sığırın eti ve sütü mal ve devlete, dince güzelliğe ve hastalıktan şifa bulmaya, Sığırın iç yağı ucuzluğa, bolluk ve mala, derisi mala, Sığır, çok verimli sürülmüş araziye, Semiz bir ineğe bindiğini görmek zenginliğe,zayıfına binmek yoksulluğa; ineğe binmek bazen evlenmeye yahut hanımının vefat etmesine, İnekle cinsi münasebette bulunduğunu görmek, inanılmayacak derecede bolluk yaşanacak bir seneye, Sığır sürüsü işlerin güçleşmesine, onları bir yere toplanmış görmekRüyada sığır görmek. Çok güzel bir hayat yaşayacağınıza, verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız demektir. Sığır eti yemek, helal yollardan, çok para kazanacağınıza yorumlanır.

Rüyada sığır görmek. Çok güzel bir hayat yaşayacağınıza, verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız demektir. Sığır eti yemek, helal yollardan, çok para kazanacağınıza yorumlanır. Sağlıklı sığır,varlığın ve zenginliğin işaretidir. Zayıf bir sığır gördüyseniz,yanlış tutumunuzdan dolayı hayat boyu ağır şekilde çalışacağınız anlamına gelir.Besili, sağlıklı bir sığır bolluktur.

Rüyada sigir görmek, mal ile yorumlanır. Sigiri kesip etini dagittiğinizi görmek, hayırlı bir ise gireceğinizi, kismetinizin açilacağına, sigirin sütünü sagdiğinizi görmek, baska birsinden helal mal edinmege işarettir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen sigirlar sendere işarettir. Siyah ve sari sigir, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senedir. Sigirin basindaki beyazlik senenin basindaki siddete, belindeki alacalik, senenin ortasindaki siddete, kalçasindaki alacaliksa senenin sonundaki siddet ve zahmete işarettir. Semiz sigirlar ucuzluk ve bolluk senelere, zayif ve zebun sigirlar, kitlik senelere işarettir. Sigir eti yediğini gömek, senedeki helal malin ifadesidir.

Denilmistir ki, sigir, yükseklige, mala, serefe, ucuzluk ve bolluga işarettir. Görülen sigir, yagli ve semiz olursa, takva sahibi bir kadına işarettir. Sigir boynuzlu ise, kocasim men eden ve ona bugz eden bir kadına işarettir.

Eğer sigirdan süt sagiliyorsa, menfaatli, hayırlı bir kadına işarettir. Sigin sagmak istese, fakat boynuzuyla onu men etse, kocasindan nefret eden cerbezeli bir kadına işarettir.

Baska birisinin o sigin sagdiğini, fakat onu men etmediğini görse: sagan kimse rüyayi görenin hanimina hainlik eder. Sigirin karin ve iskembesi o sene içerisinde kiymeti olmayan mal ve rizka ve bolluga işarettir, inegin yüklü görenin hanimi gebe kalir.

Bir inek satin aldiğini gören kimse yeni kurulmus bir müesseseye memur olur. Kendi evinde, buzagisini emziren bir inegin görse, kendi kızına pezevenklik eden bir hanima işarettir.Bir sigir buldugunu gören kimse, serefli bir kimseden sanat ögrenir.

Eğer bekar ise mübarek bir kadınla evlenir.Bir kimse kendisine inek sütü verildiğini görse, güzel huylu, saliha ve serefli bir kadınla evlenir. Yahut ona saltanat ve velayet nasip olur.Maruf bir sigira bindiğini görse, zenginlik ve servete nail olur, endise ve üzüntüden kurtulur.

Evine sigir girip kendisini boynuzladiğini görse zarar ve ziyana ugrar, ehli ve akrabalarindan emniyetsizlik içinde bulunur.öküz ve sigir boynuzunu gören kimse büyük mala sahip olur ve hali düzelir.insanlar arasinda güzel isimle yad edilir.Sigir ve öküzü bir agaçla dögdügünü görse, Allah indinde çok günah sahibi kimselerden olduğuna işarettir. Onlari isirdiğini görse yine tabir aynidir.öküz ve sigirin kendisini tirmaladiğini görse, sigirin tirmaladigi miktarca hasta olur. Üzerine sigirin siçradiğini gören kimseye, siddet ve azap erisir ve öldürülmesinden korkulur. Üzerine bir öküzün düstügünü gören kimse, o sene içerisinde vefat eder.Siyah bir sigira bindiğini veyahut sigirin, evine girmesiyle onu evine bagladiğini gören kimseye sevinç, hayir ve ihsan erisir ve kendisinden endise, sıkıntı, hüzün ve vahset dagilir.

Rüyada sigir görmek herkes içiniyidir. Sigirlarin bir yerde toplanmalarini görmek, izdiraba, seslerini yükseltip bagirmalari, edepsiz bir takim maruf insanlara işarettir.Tamamen yüzülmüs sigir, akrabadaki musibete, yarisi yüzülmüs sigir, kizkardes veya kizdaki musibete, dörtte biri yüzülmüs sigir hanimdaki musibete, dörtte birden daha az yüzülmüs ise diger akrabalardaki musibete işarettir. Yüklü inek, bolluk ve ucuzluk umulur bir seneye işarettir, inegi sagip sütunu içtiğini gören kimse, fakirse zengin olur, izzet ve serefi yücelesir. Zengin ise zenginligi ve serefi artar.Bir kimseye rüyada erkek veya disi bir buzagi verilse bir çocugu dünyaya gelir.

Bir kimse rüyada gerek önde ve gerek arkada olsun sahipsiz ve meçhul bir sigir sürüsünü görse, yahut o sigirlar bir yere girse veya çiksalar,eger o sigirlarin rengi sade sari veya kızıl ise o mevzide zuhur edecek hastaliga, renkleri muhtelif ise yine senelere işarettir.Bir sigira sahip görse, ucuzluk ve bolluk seneye, sigir yüklü ise ucuzluk ve bollugun daha fazla olmasina işarettir.Bir kimse bir sigiri iple tuttugunu görse, güzel ahlakli ve dindar bir kadınla evlenir, inege bindiğini gören kimsenin hanimi vefat eder ve ondan mirasalir.

Bazi tabirciler, o kimse evlenir, demislerdir. Sigir eti veya sütunu yediğini gören kimse, mal ve devlete ve dinen mükemmellige erisir, hasta ise Allah sifa verir. Sigirin iç yağini yediğini gören kimse, ucuzluk, bolluk ve nimete nail olur. Sigir yagi yediğini görenin malinda fazlalik olur. Kendisine sigir derileri verildiğini gören kimse sultandan veya sultanin memurundan mal alir. Kendisinden sigir derileri alindiğini gören kimse Sultana bir mal ödemekle yükümlü olur. Kendisinin birtakim sigir derilerine sahip görse, sultan veya serefli birisi tarafindan eline mal geçer.

Bazen sari sigir, miras yüzünden ser ve siddete işarettir. Sigir, güzel islenmis bir araziye de işarettir.

Bakara Suresinde beyan edilen "Beni israil" sigirini görmek, ona sahip olan kimse için katletmek sebebiyle fitneye, yahut rüya sahibinin, o sigiri gördügü sehirde bir alametin çikacağına işarettir.

Rüyayi gören, anasina itaatsiz ise, ona itaat eder. Yabani sigiri bogazladiğini gören kimse, güzel bir kadın tarafindan mal sahibi olur.... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyalar Kitabı

Rüyada sığır çobanı görmek, hububat ve meyvelerden olan rızkın bereketine ve yolunda olmasına, bazı kere de oyun ve raksa delâlet eder.... Rüyalar Kitabı

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada sığır çobanı görmek rızkınızın hububat ve meyvelerden geleceğine delaler eder.

Bazen de bu rüya eğlenceye yorumlanır.... İslami Rüya Tabirleri

Büyük Rüya Tabirleri

Sığırtmaç görmek sebze, meyve ve hububattan gelecek rızka, bazen de oyun ve dansa delalet eder.

Rüyada sigir çobani, hububat ve meyvelerden olan rizkin yolunda olmasina, bazen de oyun ve dansa işarettir.... Büyük Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada sığırcık kuşu görmek, yalancı, hilebaz bir arkadaşa işarettir.

Cafer-i Sâdık demişlerdir ki: Rüyada sığırcık kuşu görmek, dört şekilde tâbir olunur: a) Erkek evlat, b) Helal rızık, c) Mal, d) Hayır ve menfaat.

Bazı kere de rüyada sığırcık görmek, çok yolculuk eden ve uzaklara gidip gelen kimseye delâlet eder.... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüyada sığırcık kuşu görmek, müslü-man, zahid, zayıf, sabırlı ve helal kazanç sahibi bir kimseye delâlet eder.

Rüyada sığırcık kuşunun etinden yediğin veya tüy ve kanadından bir şey yolduğunu görmek, hayra ve menfaate delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada sığırcık kuşu görmek, dört vech ile tâbir olunur: a) Erkek evlat, b) Helal rızık, c) Mal, d) Hayır ve menfaat. Yine rüyada sığırcık görmek, çok çok sefere çıkan ve seyahat eden bir kimseye delâlet eder.

Rüyada bir sığırcık kuşu bulduğunu görmek, böyle bir adamla dost olmaya işarettir.

Rüyada birçok sığırcık kuşunun uçtuklarını görmek, feyzü berekete delâlet eder.... Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüya Yorumlama Sanatı

Sığırcık kuşu dindar, kendi halinde, sabırlı ve helal kazançla geçinen kimseye, Sığırcık bazen iyi emellerle kötülerini birbirine karıştırmaya, zengin ve şerefli kimseye, az ile yetinmeye, memurluğa, oyuna; Bu kuşun eti ve tüyü hayra erişmeye delalet edeer.Çok görmüş, çok geçirmiş bilgili, olgun bir insanı işaret eder.

Rüyasında sigircik görmek çok yolculuk yapan bir adamla yorumlanır.

Bir sigircik kusu aldiğini veya buldugunu gören, böyle bir adamla dost olur.

Rüyada birçok sigircik kuslarinin uçtugunu görmek, feyiz ve berekete işarettir.

Cabirül-Magribiye göre; rüyada sigircik yalanci ve dinsiz bir kisiyle ve bir rivayete göre de, faydali ve fakat yalanci bir arkadasla da yorumlanır.

Bazilarina göre; rüyada sigircik kusu görmeniz, sizden haber bekleyen kimseleri artik darilttiğiniza. fakir ve yardıma muhtaç olan bir yakınınızın sizden dört gözle yardım beklediğine delalet eder.

Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen sigircik, Müslüman, zahid, zayif, sabirli ve helal kazanç sahibi ve hilekar olan bir kimsedir.

Bir kimse rüyada sigirciga rastgeldiğini görse, anlattigi gibi birisine rastgelir. Sigircigin etinden yediğini yahut tüy ve kanadindan bir seyi ygörse, o kimse hayra erisir.

Bazen de sigircik, iyi emellerle kötülerini karistirmaya, zengin ve fakir olmayan serefli ve alçak olmayan bir kimseye, bazen de sigircik, az bir rizikla kanaat etmeye, oyuna, bazen de katip olmaya işarettir.... Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyalar ve Yorumları

İbn-i Sirin: Sığırcık; çok yolculuk yapan hilekar kişiye…

Sığırcık yakaladığınızı veya birinin size sığırcık verdiğini görmek; bir yolcuyla arkadaş olacağınıza…

Sığırcık eti yediğinizi görmek; yediğiniz et kadar hayır ve menfaat elde edeceğinize işarettir

Cabir Mağribi: Sığırcık, yalan konuşan inançsız kimseye…

Etrafınıza çok sayıda sığırcık toplandığını görmek; inançsız kimseler arasında mağdur kalacağınıza işarettir.

... Rüyalar ve Yorumları

Rüyaların Anlamı

Kirmani: Rüyada sığırdili görmek; tartışmaya işarettir.

... Rüyaların Anlamı

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bakınız; Öküzgözü.... Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyalar Kitabı

Rüyada hayvan güden sigirtmaç görmek, isiniz geregi sizden küçük bir kimsenin emrine gireceğinize, bunun belki sizi biraz üzeceğine yorumlanır.... Rüyalar Kitabı

Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada bir vahşi sığır gördüğünü veya kendisine birinin bir vahşi sığır verdiğini görmek, mal ve ganimete delâlet eder.

Rüyada vahşi sığırın derisi, başı ve eti mal ve ganimet ile tâbir olunur.

Dişi ve vahşi sığır görmek, zevceye, yavrusu evlâda, başı devlet ve kuvvete işarettir.

Rüyada vahşi sığıra kurşun attığını ve fakat isabet ettiremediğini görmek, istediği ve beklediği işin olmayacağına delâlet eder.... Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyalar ve Yorumları

Rüyasında vahsi sigir gören veya birinin kendine bir vahsi sigir verdiğini görenin eline ganimet mal geçer. Vahsi sigirin derisi, basi ve eti ganimetle yorumlanır.

Disi vahsi sigir ese, yavrusu evlada, bir rivayete göre basi da devlet veya kuvvete delalet eder.

Ebu Said El-Vaiz'e göre; rüyada bir disi vahsi sigir bulup da etinden yiyenin eline güzel bir kadınin mali geçer.

Avlanma maksadi ile olmayarak, vahsi sigira ok veya kursun attiğini gören, bir kadına iftirada bulunur.

Eğer avlanmak maksadi ile atar ve vurursa eline mal ve ganimet geçer. Vahsi bir sigira kursun atip isabet etmediğini görenin, istedigi ve bekledigi is olmaz.... Rüyalar ve Yorumları

Rüyalar Kitabı

Rüyada kendi başının yabani sığır başı gibi olduğunu görmek, reisliğe, ganimete ve yabancı bir takım insanlar üzerine amir olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yabani sığırı görmesi, çok ibadet eden ve fakat ehl-i sünnetten ayrılmış bulunan lider bir adama delâlet eder.

Rüyada bir sığır gözü bulduğunu görmek, ömrü kısa olan etli ve güzel bir kadına nail olmaya işarettir.... Rüyalar Kitabı

İslami Rüya Tabirleri

Rüyada görülen yabani sigiri görmek, çok ibadet eden ve ehil sünnetten ayrilmis bulunan lider bir kimseye işarettir.

Rüyada kendi basini yabani sigir basi gören kimse, reislik ganimet ve yabanci olan birtakim insanlara amir olur.... İslami Rüya Tabirleri