Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Sitem Ruyalar Kitabi


Büyük Rüya Tabirleri

Nablusî demiştir ki: - Bir kimse rüyada kendisine birçok yönlerden birisi tarafından sitem edildiğini görse, sitem edene raci olur ve sitem edilen de bunu görerek zafere erişir.... Büyük Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Kirmani’ye göre rüyada birisine sitem ettiğinizi görmek o kimseye sözünüzü geçiremediğinize işaret eder.

Rüyada sitem edilen, sitem edenden daha üstündür.

Bir devlet büyüğünün size sitem ettiğini görmek devlet tarafından fayda ve menfaat göreceğinize yorumlanır.... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Birinin sitemine maruz kalmak, onun rica ile yalvarmasına, Haklı bir gerekçeyle sitem ettiğini görmek ilahi yardım görmeye delalet eder.Kirmani'ye (RA) göre: rüyada bir kimsenin sitem ettiğini gören o kimseye söz geçiremez.

Rüyada sitem edilen kisi sitem edenden üstün olur. Kendisine sitem eden kimseye karsilik olarak sitem ettiğini gören, fenaliga fenalik ile karsilik vermis olur.

Bir devlet büyügünün kendisine sitem ettiğini görmek o kimse tarafindan bir iyilik göreceğine delalet eder.

Büyük küçüge yapilan sitem. Onu azarlamasi demektir.

Bir baska rivayete görede: Bir kimse rüyada kendisineBirçok yönlerdenBirisi tarafindan sitem edildiğini görse, sitem edene raci olur ve sitem edilen de bunu görerek muzaffer olur.Sitem, dünya ve onun ikbaline işarettir, ancak akibeti için iyi sayilmaz.

Rüyayi gören sitem eden kimse ise rüyada kendisine zulmedildiğini görene Allah tarafindan yardım edilir.... Rüya Tabirleri Sözlüğü