Bu Rüyanın Anahtar Kelimeleri: Sovmek islami Ruya Yorumlari


Rüyalar ve Yorumları

İbn-i Sirin: Birinin küfrettiğini görmek; gördüğünüz kimsenin durumunun düzeleceğine işarettir

Kirmani: Birine küfrettiğinizi görmek; küfrettiğiniz kişinin size galip geleceğine işaret eder

Çağdaş Ulema: Şahsınıza küfredildiğini görmek; bir tartışma yaşayacağınıza işarettir.

... Rüyalar ve Yorumları

İslami Rüya Tabirleri

Nablusî (rh.a) demiştir ki: - Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, söven kişi için de izzete delâlet eder.

Ancak adi bir adamın iyi ve salih bir kimseye sövmesi, söven kimseye sövülen adam tarafından erişecek bir belâya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada itaat etmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir adama sövmesi, ana-babaya asi olmağa ve Allahu Teâlâ’dan yüz çevirmeye yahut rüyada sövmüş olduğu zata itaat etmemeye alâmettir.

Bazı kere de rüyada sövmek, öldürmeğe delâlet eder.

Rüyada mazlum bir kimseye sövdüğünü görmek, mazlumun söven üzerinde olan hakkına delâlet eder ve mazlum sonunda ona galip gelir.... İslami Rüya Tabirleri

Büyük Rüya Tabirleri

Yine rüyada herhangi bir kimse kendisine asla yakışmayan bir sözle bir adama sövdüğünü görse, bu rüya, sövülen kimsenin söven kimseye galip gelmesine delâlet eder.... Büyük Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüyada sövdüğünü görmek, sövülen kimse için zillete, söven kimse için izzet ve iltifata işaret eder.

Rüyada birisinin size sövdüğünü görmek o kimse tarafından kötülük göreceğinize, rüyada birisine sövdüğünü görmeniz sövülen kimsenin söven kimseye galip gelmesine işaret eder.

Rüyada kendinize halktan birinin sövdüğünü görmek o kimse tarafından ceza görmeye işaret eder. Söz; rüyada birisine söz verdiğini görmek, söz verdiğiniz kişini sizden ala cağı olduğuna ve yakın zamanda onu isteyeceğine işaret eder.

Rüyada verdiğiniz sözde durduğunuzu görmek güzel ahlaklı kimseye işaret eder.

Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi rüya sahibinin büyük bir mülke ilim ve fıkha nail olmakla müjdelenmeye işaret eder.

Rüyada bir yılanın kendisine güzel bir söylediğini gören kimse, bir düşmanından hayır ve sevince erişir.

Bu duruma halk da şaşırır.

Eğer kendisine bir ağaç söylese veya rüyayı görenin haline uygun şeylerden bir şey söylese, rüya sahibinin ondan halkın şaşıp kalacakları bir hususa nail olmasına tabir edilir.

Bir kimse rüyada baş veya burnunun kendisine söz söylediğini görse, o azaya nispet edilen kimsenin fakir olmasına veya şiddetli musibete erişmesine işaret eder.

Rüyada küçük çocuğun konuşması rüya sahibine ne şekilde konuştuysa o söz hak ve doğrudur.

Allah’ın kitabına ve resulullah’ın sünnetine muhalif olan her söz mahzurlu ve makbul değildir ve onu dinleyenin sakınması gerekir. Hayvanın konuşması anlayışa, dostların sohbetine gönül bağlamaya, ibadet ehli kimselerle uyuşmaya ve ibadet ehlinin dışından kimselerle alaka kesmeye tabir edilir.

Ağacın konuşması, şanının yüce oluşuna, ölülerin konuşması fitneye, azaların konuşması çoluk - çocuktan gelecek şiddet, mihnet ve günah kazanmaktır.

Rüyada düşmanın konuşması ayrılığın son bulmasına tabir edilir.

Rüyada onlardan ilk önce söz söyleyen uyanırken diğerinden sonra konuşur veya gördüğü gibi çıkar.... Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Küfretmek, söven için yüceliğe, kendisine sövülen için zillete, Adi bir kimsenin iyi bir insana sövmesi, sövene o iyi kimseden gelecek belaya, Sövüldüğünü görmek, o cihetten gelecek eziyete, neticede intikamını almaya; Bazen sövülmek, söven kimse üzerindde bulunan hakka; Kendine iyilik eden velinimetini sövdüğünü görmek ana-babaya asi olmaya, Haktan yüz çevirmeye ya da o kimseye itaat etmemeye; Kayışıksız bir şekilde bir kimseye sövmek, sövdüğü kimseye mağlup olmasına, Birinin kendisine sövdüğünü ve iftirada bulunduğunu görmek, o kimseye zafer bulmaya, mazlumun zalime zafer bulmasına delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Küfür / Küfretmek.) Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, soven kimse için de, izzete işarettir. Ancak adi bir adamin iyi bir kimseye sövmest, soven kimseye sövülen kimse tarafindan bir belfi erisir.Bir kimse rüyada birisinin kendisine sövdügünü görse, o kimse tarafindan eziyet ve ceza görür. Ancak sövülen kimse sonra ondan intikamim alir.Bazi tabirciler, sövülen, kimsenin soven kimse üzerinde bulunan hakkina işarettir, dediler.Rüyada sövmek öldürmege işarettir.Rüyada itaat etmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir zata sövmek, anababaya asi olmaga ve Allah (C.C.) dan yüz çevirmeye veya rüyada sövmüs olduğu kimseye itaat etmemeye işarettir.... Rüya Tabirleri Sözlüğü